Debe descargar Adobe Flash Player.

A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización do proxecto AMPLIACIÓN E MELLORA EN ADEGA da empresa Adegas Aurea Lux, SL, cun investimento subvencionable de 43.262,96 € dun total de 52.045,12 €, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 17.305,18 €